Steun bij alles rondom een overlijden in regio Epe

Neem contact op

Bij het overlijden thuis is het belangrijk dat eerst de huisarts of dienstdoende arts wordt gebeld om het overlijden vast te stellen. In een ziekenhuis, verpleeghuis of andere zorginstelling wordt de arts gebeld door het verplegend personeel. Daarna kunt u contact opnemen met Uitvaartverzorging Henk van Vemde in Epe. Ook kunt u, indien gewenst, veel zelf doen. Dit kan u later bij de verliesverwerking tot steun zijn. Natuurlijk staan wij u waar nodig dan terzijde.

Het regelen van de uitvaart

Het regelen van de uitvaart kan in fases. Niet alles behoeft binnen aan aantal uren beslist te worden. Vaak moeten er beslissingen genomen worden waarover men wil nadenken, en dat kan ook. We hebben immers een aantal dagen de tijd. Er zijn vele mogelijkheden rondom een uitvaart, zowel bestaande als nieuwe. In “Bijna alles mag en kan” kunt u nalezen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn met betrekking tot de uitvaart.

Meer informatie

We bieden steun

Na een overlijden zijn er veel handelingen te verrichten, waarbij wij u tot steun kunnen zijn:

  • Wij bespreken en regelen de uitvaart.

  • Wij verzorgen, eventueel samen met u, de overledene.

  • Wij verzorgen de opbaring (thuis of in een uitvaartcentrum).

  • Wij verzorgen de dokterspapieren.

  • Wij verzorgen de aangifte van overlijden bij de gemeente en regelen de akte van overlijden.

  • Wij kunnen voor u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.

  • Wij stellen samen met u de tekst op voor de rouwkaart en de advertentie.

  • Wij begeleiden u bij rouwbezoek en condoleances.

  • Wij verzorgen de dankbetuigingen.

Neem contact op

Lijkkoets van Epe

Tot in het jaar 1882 was er in Epe e.o. geen lijkkoets. De kist met de overledene, die altijd thuis werd opgebaard, werd op de dag van de begrafenis door de buren naar het kerkhof gedragen. Kwam de begrafenisstoet van verre, dan werd de kist op een boerenwagen geplaatst.

 

In het jaar 1882 is door de Kerkeraad van de Hervormde Gemeente te Epe een lijkwagen aangeschaft. Gegevens van deze koets zijn niet bekend.

 

In 1915 blijkt deze lijkwagen dermate versleten te zijn dat de Kerkeraad besluit bij de firma Asjes in Alkmaar een nieuwe lijkwagen te bestellen.

 

Begin 1916 werd de nieuw aangekochte lijkwagen door een delegatie van de Kerkeraad in Alkmaar bezocht en goedgekeurd. Per trein arriveert de lijkwagen in Epe. De lijkwagen werd gestald in het zogenaamde lijkwagenhuisje aan het eind van de Beekstraat (rechts) vlak bij het begin van de Tongerenseweg. Schuin tegenover het lijkwagenhuisje woonde in een klein boerderijtje Gerritje van Werven. Zij verzorgde de lijkwagen en het aankleden van de paarden voor een begrafenis en het weer afleggen van de kleden na de begrafenis. Haar broer Gerrit was belast met het schoonhouden van de lijkwagen. De lijkwagen kon worden besteld en betaald bij de administrateur der Diaconie van de Hervormde Gemeente Epe.

 

De eerste klas begrafenis is heden ten dage weer mogelijk.

 

Er waren drie klassen:

 

Eerste klas begrafenis: de paarden hadden een zwart afhangend dek over de rug en een zwart hoofddek met een pluim hoofd. Aan weerszijden van de lijkwagen werd een zwarte lamp bevestigd omfloerst door een lange, zwarte doorzichtige sluier (fl. 30,--).

 

Tweede klas begrafenis: de paarden waren op dezelfde wijze gekleed als bij de eerste klas, evenwel zonder pluim op het hoofd. Op de lijkwagen werden geen lampen bevestigd (Hfl. 15,--)

 

Derde klas begrafenis: de paarden werden niet "bekleed" en uiteraard ook geen lampen op de lijkwagen (fl. 8,50).

De lijkwagen was altijd bespannen door twee zwarte paarden. Voor op de "bok" van de lijkwagen zat de koetsier in het zwarte pak en met een hoge zijden zwarte hoed op.

 

De lijkwagen is in de loop der jaren onder andere bereden door de koetsiers Van Lohuizen, Bredenoord, Bart Witteveen, Bertus Pannekoek en Peter van Tongeren.

 

In 1933 werd de lijkwagen overgenomen door de in dat jaar opgerichte "Neutrale Begrafenisvereniging Gemeente Epe (later de Algemene Onderlinge Begrafenisonderneming Epe U.A.).

 

Tegen het eind van de jaren ’50 werd er nauwelijks nog gebruik gemaakt van de Eper lijkwagen. In 1961 werden nog vier overledenen naar hun laatste rustplaats gebracht met de lijkwagen.

 

De allerlaatste keer dat de lijkwagen nog dienst heeft gedaan was op donderdag 29 maart 1962. Begraven werd de heer Willem van Putten, die tijdens zijn leven zo nauw bij het begrafeniswezen van Epe, inclusief de lijkwagen, betrokken was geweest.

 

Vergeten stond de lijkwagen na 29 maart 1962 ergens in Epe op stal. Vele jaren later, in 1990, werd de lijkwagen weer van stal gehaald om overgebracht te worden naar de museumboerderij "Hagedoorns Plaatse" aan de Ledderweg 11 te Zuuk (gemeente Epe). De lijkwagen werd gestald in een aldaar bijgebouwde wagenschuur.

 

In 1994 heeft Emstenaar J.L. Pannekoek de lijkwagen van de museumboerderij aangekocht. Anno 1996 is de lijkwagen geheel gerestaureerd en staat er nu weer net zo stijlvol bij als in 1916. De lijkwagen heeft vanaf maart 1996 al weer dienst gedaan tijdens begrafenissen.

 

In 2016 is inzet van de Eper Lijkkoets ondergebracht bij de stichting Begrafeniskoets. Deze heeft het doel om de lijkwagen binnen de gemeente Epe te behouden en deze actief en goed  onderhouden zijn diensten te laten uitvoeren, zowel binnen als buiten de regio. Zij kunnen door heel Nederland van dienst zijn met o.a. Zwarte Rouwkoets, Volgrijtuigen, Bloemenwagen, of Boerenwagen.

 

 

Meer informatie
Icoon contact

Uitvaartverzorging Henk van Vemde inschakelen bij een overlijden in regio Epe? Bel ons gerust.

Contact